wz

Lázeňská střediska IX.

Teplice leží v Pokrušnohoří ve výšce 219 metrů nad mořem a mají nížinné podnebí s poměrně malým množstvím srážek. Podle historických podkladů byly teplické ... (tajenka) objeveny již v roce 762. Jsou to vydatné termální prameny Pravřídlo a Horský pramen, které vyvěrají z velké hloubky a mají teplotu přes 42 stupňů Celsia a také vysokou radioaktivitu. Léčí se zde nemoci pohybového ústrojí a nemoci oběhového ústrojí u dospělých i dětí, nemoci nervové a nemoci z povolání. Zdejší prameny teplé léčivé vody byly známy podle nálezů již Keltům a v době římskoprovincionální.

Křížovka 183

VODOROVNĚ: A. Nekovový prvek; velký stepní pták; zabarvení. - B. Ženské jméno; bývalá značka mražených pochoutek; organický zbytek vzniklý odnětím atomu vodíku z uhlovodíku. - C. Zpěvní ptáci; předložka; chobotnatci; SPZ vozidel okresu Kolín. - D. Tesání; osvědčení; předložka. - E. Tajenka. - F. Druh pepře; hlavní součást olejů; hořké žaludeční léky. - G. Básnický zápor; vojenský odvod; chemická značka americia; příbuzná. - H. Mravoukové; dobytčí nápoj; sušené listy kasie. - I. Přisvědčovat; rekreační stavení; popěvek.

Svisle: 1. Tětí; značka lehkého motocyklu. - 2. Emociálnost. - 3. Plochý výstupek ve zdi; ruská řeka. - 4. Vypuštění hlásky; zkratka pro Americký letecký klub. - 5. Předložka; navrhčit drobnými kapkami. - 6. Pořád. - 7. Předložka; líný člověk. - 8. Solmizační slabika; dívčí jméno. - 9. Jemné odlišení barvy; chemická značka astatu. - 10. Součást kondenzátoru; pobídka. - 11. Značka žárovek. - 12. Zápasnická váhová kategorie; citoslovce tišení. - 13. Janinský paša; titul představené kláštera. - 14. Zkratka realitní kanceláře; trvalka. - 15. Uskutečnitel (zastarale). - 16. Svobodné šlechtické statky; judský král.

Pomůcka: ACA, Ik.

Zdroj: Panoráma křížovek 1/2001, str. 105

Řešení


Zpět